תקנון ומדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר של איל דרורי – אלדר יועצים (להלן – "האתר").

 האתר מנוהל ומופעל על ידי אלדר יועצים שכתובתה: ת.ד 10081, תל אביב, מיקוד 6110002, ישראל.

מסמך זה מרכז ומפרט את כללי השימוש באתר. כללי השימוש הללו מהווים הסכם משפטי בינך ובין אלדר יועצים ביחס לשימושך באתר.

מסמך זה מרכז ומפרט גם את מדיניות הפרטיות באתר. אלדר יועצים מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט ודפי הנחיתה שהיא מפעילה (להלן "אתרי האינטרנט") ומפרטת להלן את התחייבויותיה כלפי המשתמש באתרי האינטרנט לקיום מדיניות זו.

האתר בכללותו הינו רכושה הבלעדי של אלדר יועצים (להלן – "החברה") ומוגן על ידי חוקי מדינת ישראל.

הדברים מובאים באתר זה לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום לשון החוק, המלצה ו/או ייעוץ ואינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נועץ. כל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד.

כללי השימוש

 1. המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
 2. המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים בתוכן האתר, להעתיקו, לעשות בו עסקאות או להתיימר לעשותן, או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר או בכל קניין רוחני אחר השייך לאיל דרורי ו/או אלדר יועצים, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
 3. העלאת תוכן פרסומי לאתר אסורה, אלא בקבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.
 4. משתמש באתר לא יציג בפני צדדים שלישיים תכנים מהאתר בכל דרך שעלולה לשנות את עיצוב האתר או להחסיר ממנו תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.
 5. אין לקשר לאתר או להעלות אליו תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, הפלייה, אלימות, הפוגעים בפרטיותו של אדם שלא כדין או תכנים פוגעניים אחרים, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 6. חל איסור מוחלט על הפצת "דואר זבל", או הצפה של כל דואר אחר דרך שרתי האתר.
 7. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש באתר או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש ומהסתמכות עליהם.
 8. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים.
 9. החברה אינה מתחייבת להיעדר תקלות באתר.
 10. החברה איננה מנטרת את תגובות הגולשים אך שומרת לה את הזכות להסיר כל הודעה או תגובה באתר, ללא צורך במתן הסבר כלשהו.

מדיניות הפרטיות

 1. בעת שימוש באתרי האינטרנט, נאספים פרטים מן המשתמש.
  • חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, פרטי רכישה, אמצעי תשלום במקרים מסוימים וכיו"ב. מידע זה נמסר ע"י המשתמש ביודעין, ע"י מילוי טפסים באתר.
  • חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מידע על העמודים שבהם צפית, כתובות IP ועוד.
 2. בעת רישום באתר לשירות מוצע (בקשה להצעת מחיר, יצירת קשר, רישום לרשימת תפוצה וכו') המשתמש מתבקש למסור רק את המידע הנחוץ לטובת אספקת השירות המבוקש. הנתונים שנאספים  יישמרו. המידע שישמש את אלדר יועצים יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, ללא זיהוי אישי, ומטרתו לגלות הרגלי גלישה באתרי האינטרנט.
 3. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי החוק, על מנת:
  • לאפשר להשתמש בשירותים באתרי האינטרנט וכן לשנותם או לבטלם.
  • לשפר ולהעשיר את התכנים באתרי האינטרנט.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • להתאמת המודעות והבאנרים שיוצגו בעת הביקור באתרי האינטרנט לתחומי ההתעניינות של המשתמש
  • לשליחת דיוור ישיר אלקטרוני – בהסכמתו המפורשת של המשתמש ובהתאם להוראות החוק בנושא, כל עוד יכול המשתמש לבטל את הסכמתו ולהפסיק לקבל את דבר הדואר האלקטרוני.
 4. אלדר יועצים לא תעביר לצד שלישי כלשהו מידע אישי על המשתמש, אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לחברה; אם המשתמש יבצע פעילויות המנוגדות לחוק; בהוראה מפורשת של בית המשפט; בכל מקרה שבו הנהלת האתר תשתכנע, שהדבר חיוני להצלת חייו של משתמש.
 5. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש למפרסמים אחרים. עם זאת, החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי אנונימי על הרגלי הגלישה של משתמשי האתר.
 6. באתרי האינטרנט של החברה מתבצע שימוש ב"עוגיות" (Cookies). קבצי "עוגיות" אלו נועדו לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרי האינטרנט, להתאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לצורכי אבטחת מידע וכן צרכים נוספים הנוגעים לתפעול אתרי האינטרנט. ניתן להימנע מקבלת קבצי "עוגיות" באמצעות ההגדרות הנמצאות בדפדפנים המובילים.
 7. אתרי האינטרנט של החברה משתמשים ברשימות "שיווק מחדש" לטובת פרסום באינטרנט. רשימות אלו מורכבות ממשתמשים שביקרו באתרי האינטרנט של החברה  במסגרת זו, ספקים של צד שלישי כולל Google מציגים את מודעות החברה באתרים שונים באינטרנט. ספקים של צד שלישי, הכוללים את Google, משתמשים בקבצי "עוגיות" להצגת מודעות על סמך ביקורי העבר של המשתמש.
 8. ביכולתו של המשתמש להפסיק את השימוש בקבצי "עוגיות" של ספקי שירות שונים (צד שלישי) ע"י ביקור באתר זה (אנגלית). כמו כן, ניתן לבטל את ההסכמה לשימוש של Google בקבצי "עוגיות" על ידי ביקור בהגדרת המודעות של Google.
 9. אתרי האינטרנט של החברה מאובטחים באמצעות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אמנם מצמצמים את הסיכונים לחדירה למאגרי המידע של החברה, אולם הם אינם יכולים להעניק אבטחה מלאה ומוחלטת. לפיכך, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 10. אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המשמש לצורך פניה אישית אליך יימחק ממאגר המידע.
 11. פנייה למחיקה או לתיקון פרטים יש להפנות אל [email protected]  או באמצעות פקס מס' 09-7407138  או בדואר רגיל לכתובת אלדר יועצים ת.ד. 10081, תל אביב, 6110002.

למען הסר ספק, אלדר יועצים רשאית לשנות מעת לעת את כללי השימוש ו/או את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שהוגדרו במסמך זה ו/או את מבנה האתר, את עיצובו, את השירותים המתוארים בו, כולל גביית תשלום בעד שימוש בתכנים ושירותים כאלה או אחרים, לפי החלטתה, בלא צורך להודיע על כך מראש.

יצירת קשר מהירה

לקבלת עצה או יצירת קשר השאירו פרטים

פגישת היכרות

לקביעת פגישת היכרות לחצו כאן

דילוג לתוכן